Maandag 20 juni a.s. om 20.00 uur vindt de volgende ontmoetingsavond Oekraïne plaats in de Lantearne.

 

Deze avond is bedoeld voor allen die al Oekraïense gasten in huis hebben of dit overwegen om te doen. Ook voor belangstellende dorpsgenoten die mogelijk hun betrokkenheid en ondersteuning willen inzetten.

Door uitwisseling van ervaringen, actuele info en tips, kan deze avond weer net zo waardevol zijn als onze vorige bijeenkomsten. Het van daaruit opgezette digitale Oekraïne-platvorm heeft inmiddels al ruimschoots zijn waarde bewezen; zie www.Akkrumhelpt.nl  voor alle nuttige info en tips. Een ander gevolg: de wekelijkse taallessen in de Doarpskeamer, worden met veel inzet door onze gasten bezocht.

 

Deze avond zal Ruurdtsje Anema - Dorpscoördinator van de Gemeente Heerenveen - te gast zijn. Ook is Elly Heerschop aanwezig, zij kan meer vertellen over de taallessen die worden gegeven. 

 

De ontmoetingsavonden zijn een initiatief van “Doarpsbreed” helpt; het samenwerkings project van Doarpskeamer, de plaatselijke PKN gemeente, Plaatselijk Belang Akkrum/Nes en de Raad van kerken.

We doen dit ook in nauwe samenwerking met de gemeente Heerenveen.

Graag tot ziens in de Lantearne