Informatie van OBS Akkrum

 

4-5 jaar: 

Kleuters kunnen direct ingeschreven worden bij de reguliere school.

± 6 jaar: 

Wanneer een kind rond de 6 jaar is wordt in overleg met de Schakelklas per kind/situatie gekeken waar het kind het beste geplaatst kan worden, uiteraard in het belang van het kind. 

 

± 6 - 12 jaar: 

Kinderen in de leeftijd van groep 3 tot en met groep 8 worden geplaatst in de Schakelklas. Dit houdt in dat ze op ma/di + do/vr naar de Schakelklas in Heerenveen gaan, en op woensdag naar de school in het dorp/de wijk. De school waar de leerlingen op woensdag naartoe gaan noemen we de moederschool. Het belangrijkste doel van deze woensdagen is dat de kinderen binding krijgen met de eigen wijk/dorp/omgeving. Na 40 weken onderwijs in de Schakelklas stromen ze door naar deze school, en zullen ze daar verder fulltime les krijgen. Dit betekent dus, wanneer een leerling bijvoorbeeld in maart 2022 start in de Schakelklas, deze ongeveer in maart 2023 de onderwijsloopbaan zal vervolgen op de moederschool.

 

12+:

Wanneer er in het gezin ook kinderen zijn in de leeftijd van het middelbaar onderwijs, dan kunnen zij nieuwkomersonderwijs volgen op een ISK.

Voor Gemeente Heerenveen is het contactpunt ISK Singelland in Drachten. Er is nog niet bekend waar en wanneer deze groep les kan krijgen.

 

ISK Singelland

Ter info

 

Het Oekrai╠łense onderwijssysteem werkt anders dan in Nederland. In Oekrai╠łne is het zo dat kinderen vanaf 5 jaar worden voorbereid op het onderwijs; met 6 jaar naar het lager onderwijs (pochatkova osvita) gaan, en dan vanaf 10 jaar naar de eerste fase van het voortgezet onderwijs, wat 5 jaar duurt. De tweede fase van het voortgezet onderwijs duurt ten hoogste 2 jaar. Voor deelname aan het hoger onderwijs moeten leerlingen deelnemen aan een onafhankelijk toelatingsexamen, dit is competitief. De beste kandidaten worden voor de hogere onderwijsinstellingen geselecteerd.


OBS Akkrum

Directeur: Henk Hooiveld

 

OBS Akkrum

 

Vervoer

Wanneer een kind moet reizen om naar school te gaan heeft de Gemeente aangegeven te zullen kijken of hiervoor vervoer geregeld kan worden.