Kinderdagverblijf / peuteropvang

Door gemeenten is besloten dat er alleen gebruik kan worden gemaakt van de peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar. Reguliere opvang kan alleen tegen betaling.

 

De gemeente Heerenveen heeft Mireille Prins en Judith Tijsma aangesteld om de Oekraïense ouders maar ook de gastgezinnen te gaan helpen bij de plaatsing op de peuteropvang.

Als je je hebt aangemeld word je gebeld voor een (korte) screening waarna SKF weer contact met je opneemt hoe een eventuele plaatsing eruit moet komen te zien. 

 

Voor vragen zijn ze het best te te bereiken per mail:

m.prins@ggdfryslan.nl en j.tijsma@ggdfryslan.nl.

Aanmelden

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) is gevestigd in de brede school in Akkrum. Wij hebben reeds contacten met hen over plaatsing van 2 kinderen. Wil je gebruik van de peuteropvang maken? Dan kun je alvast via de website van SKF het kind aanmelden. Je moet de naam en geboortedatum invullen en ook de naam van de moeder. Ook kun je alvast dagdelen invullen waarvoor je opvang wenst. Bij de opmerkingen kun je aangeven dat het om een Oekrainse vluchteling gaat en dat je graag informatie wilt wanneer de opvang gestart kan worden. Maandag en dinsdag zijn vrij volle dagen op de opvang in Akkrum. Indien je nog vrij bent te kiezen, kun je wellicht de andere dagen invullen. De eerste 4-6 weken kunnen kinderen 2 ochtenden per week naar de peuteropvang. Daarna wordt geevalueerd en kan dit eventueel worden uitgebreid naar 4 ochtenden (in overleg en per kind te bekijken).

 

Kinderopvang Friesland