Hieronder hebben we geprobeerd in kaart te brengen wat er allemaal geregeld moet worden.

Vanuit de overheid is ook een document opgesteld, handreiking particuliere opvang.