Donderdag 8 juni 2023 om 20.00 uur vindt de volgende ontmoetingsavond Oekraïne plaats in de Doarpskeamer.

 

Deze avond is bedoeld voor allen die Oekraïense gasten in huis hebben en voor belangstellende dorpsgenoten die mogelijk hun betrokkenheid en ondersteuning willen inzetten.

Door uitwisseling van ervaringen, actuele info en tips, kan deze avond weer net zo waardevol zijn als onze vorige bijeenkomsten. Het van daaruit opgezette digitale Oekraïne-platvorm heeft inmiddels al ruimschoots zijn waarde bewezen; zie www.Akkrumhelpt.nl  voor alle nuttige info en tips. 

 

De ontmoetingsavonden zijn een initiatief van “Doarpsbreed” helpt; het samenwerkings project van Doarpskeamer, de plaatselijke PKN gemeente, Plaatselijk Belang Akkrum/Nes en de Raad van kerken.

We doen dit ook in nauwe samenwerking met de gemeente Heerenveen.

Graag tot dan!